Tai nạn giao thông

Tư vấn tai nạn giao thông

◇ Giới thiệu
◇ Điều quan trọng để giữ lại nếu bạn đang ở trong một tai nạn giao thông
◇ Gì và bao nhiêu có thể được tính phí cho damagecaused bởi những thiệt hại?
◇ Công nhận tình trạng tàn tật sau khi chết và số tiền khiếu nại
◇ Miraie Văn phòng luật phòng pháp lý có thể giúp

1.Lúc đầu

Thật không may, nếu bạn trở thành nạn nhân của một tai nạn giao thông, giải pháp cuối cùng là một giải pháp tiền tệ.Thực tế
Bạn có để chuyển đổi cuộc sống của bạn bị mất, chấn thương, và aftereffects vào tiền.

Ngược lại, nạn nhân của một tai nạn giao thông cho biết, “trả tiền 10.000 yên cho thiệt hại gây ra bởi tai nạn giao thông.Bạn có quyền tính phí bên kia.Mặt khác, công ty bảo hiểm của thủ phạm nói chung là nhiều khả năng thương lượng với một công ty bảo hiểm hơn để đàm phán trực tiếp với kẻ.”Tôi không thể trả tiền vì tôi không thể thuyết phục bạn vì lượng là cao.Và quyền tranh luận
Tôi có.

Trong một mối quan hệ xung đột như vậy, nạn nhân có kiến thức pháp lý ít hoặc sức mạnh thương lượng thường bị hiểu lầm ngay cả khi số tiền của các yêu cầu bồi thường là nhỏ, hoặc trong nhiều trường hợp họ rơi vào giấc ngủ trong thất vọng và nước mắt do “như các công ty bảo hiểm nói”Tất nhiên, các công ty bảo hiểm đó là nạn nhân, và đó không phải là để nói rằng họ muốn giữ nó như là giá rẻ như một yên, và rằng nạn nhân tìm cách đối phó với các nạn nhân đã gặp những thiệt hại đột nhiên ngày qua ngày để các công ty bảo hiểm mà có bí quyết để làm điều đó mỗi ngày.
Phải không?

Các văn phòng pháp lý tốt scrivener hành chính cũng mang lại trong một tư vấn quan tâm mà nói, “tôi không hài lòng với số tiền của công ty bảo hiểm giải quyết,” “nhân viên của công ty bảo hiểm không đáp ứng tốt,” và “tôi đã nói rằng có một nỗi đau nhưng các triệu chứng được cố định.”Hơn nữa, nó cũng đúng là có rất nhiều nạn nhân như vậy những người không biết làm thế nào để tính toán số tiền thiệt hại, những gì có thể được tuyên bố, và “những gì có thể được tuyên bố”, không có vấn đề bao nhiêu nạn nhân được cho là có quyền yêu cầu bồi thường số tiền thiệt hại.

Vào những lúc như vậy, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo với một scrivener hành chính.Mặc dù scrivener hành chính không thể chuẩn bị và nộp hồ sơ cho tòa án trong trường hợp đàm phán, khu định cư, vv với kẻ, hoặc trong trường hợp của một vụ kiện trong người, người đó sẽ không thể “tính toán số tiền thiệt hại cho thiệt hại” và “chuẩn bị tài liệu liên quan đến quyền và sự kiện” với một sự giàu có của chuyên môn như là một “luật sư gần gũi”, và chúng tôi hỗ trợ các cuộc thảo luận để loại bỏ những bất lợi tìm kiếm của nạn nhân tìm bởi “như các công ty bảo

Ngay cả trong trường hợp kiện tụng, chúng tôi sẽ làm việc với các chuyên gia pháp lý trong kinh doanh khác, chẳng hạn như scriveners pháp luật và luật sư, để giải quyết vấn đề.Cùng, nhân viên lao động bảo hiểm xã hội của đối tác sẽ tương ứng với các thủ tục liên quan đến bảo hiểm.

Ngoài ra, xin vui lòng tham khảo ý kiến với các scrivener hành chính vì nghĩa vụ Giữ bí mật của khách hàng được áp đặt nghiêm ngặt bởi pháp luật.

2Những điều quan trọng để giữ trong một tai nạn giao thông

1.Những gì có thể được tuyên bố cho thiệt hại gây ra?
2Bao nhiêu thiệt hại sẽ được thanh toán?
Tai nạn tàn tật thường bao gồm “chi phí y tế”, “nhập viện”, “chi phí nằm viện”, “chi phí nằm viện”, “chi phí bệnh viện”, “bệnh viện
Có “bồi thường để lại vắng mặt”.
3Phần trăm sơ suất

3Những gì và bao nhiêu có thể được tính cho thiệt hại

1.Chi phí y tế (chi phí y tế, chi phí nhập viện, v.v.)
2Chi phí điều dưỡng kèm theo
(4.000 yên 6000 yên/ngày tại thời gian nhập viện 3.000 yên đến 4.000 yên/ngày/người yêu cầu vào bệnh viện mỗi ngày)
3Chi phí trong bệnh viện (1200 yên đến 1400 yên/ngày)
4.Chi phí bệnh viện (200 yên đến 250 yên/ngày)
5.Bồi thường để lại (người lao động lương và nhân viên tự làm việc có số tiền khác nhau)
1) tính thu nhập hàng ngày từ thu nhập hàng năm (người tự làm chủ số tiền nộp thuế cho năm trước)
2) ngày x ngày vắng mặt
・ Có thể được chấp nhận ngay cả khi bạn sử dụng các công nhân được trả lương.
・ Các bà nội trợ, sự giúp đỡ công việc, và nhân viên bán thời gian sẽ có thu nhập hàng năm của họ với điều tra tiền lương được tạo ra bởi bộ y tế, lao động và phúc lợi.
Tính toán.Tuy nhiên, nếu thu nhập thực tế cao hơn điều tra dân số lương, việc bán thời gian sẽ tính thu nhập thực tế.
・ Nếu số tiền của tờ khai và thu nhập thực tế khác nhau cho người tự làm chủ, bằng chứng chứng minh thu nhập thực tế là
Làm cho họ thừa nhận.(Nhiều trường hợp hơn và nhiều hơn nữa được chấp nhận những ngày này.)
・ Nếu một chủ cửa hàng hoặc người khác tham gia vào một tai nạn giao thông, việc bán hàng của cửa hàng sẽ bị ảnh hưởng.Khi tôi đã đóng cửa các cửa hàng một lần nữa
Bạn cũng có thể yêu cầu bồi thường thuê, nhân viên, và như vậy.Không thể trở thành doanh nghiệp mà không có người trong câu hỏi của người trình độ quốc gia vv
nếu giảm doanh số bán hàng có thể chứng minh một mối quan hệ nhân quả với một tai nạn giao thông.
・ Trong số thù lao của “bồi thường lao động” và “thù lao về đánh giá nội bộ đối với tình trạng” của cán bộ công ty, “bồi thường lao động” là
có thể được công nhận.
・ Ngay cả những người thất nghiệp có thể yêu cầu bồi thường dựa trên lương trả nếu họ đã quyết định nơi để tìm một công việc.Tôi có một công việc để tìm lại.
Nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn đang tìm kiếm một công việc, bạn có thể yêu cầu bồi thường nó dựa trên điều tra dân số tiền lương.
6.Alimony (yêu cầu từ Nhật Bản Hiệp hội Bar tiêu chuẩn)
7.Chi phí vận chuyển cho thăm bệnh viện (yêu cầu chi phí thực tế)
8.Mất lợi nhuận từ những hậu quả của sự thất bại
9.Alimony cho thiệt hại cho hậu quả
Trên 1-9 mặt hàng có thể được tính phí, nhưng cấp chứng nhận của 8, 9 rối loạn sau hiệu ứng xác định số lượng các khoản phí.

Nếu bạn cần bất cứ điều gì khác
1.Trang chủ Tu chính chi phí trong trường hợp Tu chính nhà của bạn trong rào cản-miễn phí để sử dụng một xe lăn
2Sửa đổi chi phí cho xe cho người Khuyết tật
3Giả, chuẩn bị tay giả và chi phí thay thế
4.Chi phí điều trị trong tương lai và chi phí y tá kèm theo (nếu được bác sĩ thừa nhận đặc biệt)
Nó là một mục mà nhiều hơn một đến bốn có thể được tính phí.

4.Về việc công nhận và số tiền phí của thất bại sau thất bại

Các bác sĩ chẩn đoán ông rằng ông không thể phục hồi nữa, và khi ông đã viết một chứng chỉ y tế thừa nhận các rối loạn hậu quả, ông đã trở thành “sửa chữa triệu chứng”, và nạn nhân là 1.Mất thu nhập do sau thất bại 2.Bạn sẽ bị tính phí cho những thiệt hại cho những tổn thất đã qua đời.

1.Mất lợi nhuận từ những hậu quả của sự thất bại
Điều này bị mất lợi nhuận là một lợi nhuận mà có được thực hiện cho các cấp trong tương lai nếu nó đã không được cho một tai nạn giao thông.Trong trường hợp của một tai nạn gây tử vong, nó sẽ trở thành “lợi nhuận mà là nghĩa vụ phải có được lấy tự nhiên trong tương lai nếu nó còn sống”.

2Thiệt hại cho các thiệt hại cho các rối loạn sau thất bại (alimon)

Lớp sau thất bại Tiền alimony Lớp sau thất bại Tiền alimony
lớp 1 2400-28 triệu yên lớp 8 700-8,5 triệu yên
Hạng nhì 2000-24 triệu yên lớp 9 530-6.5 triệu yên
Lớp ba 1700-20 triệu yên lớp 10 420-5,2 triệu yên
lớp 4 1450-17 triệu yên lớp 11 320-4 triệu yên
lớp 5 1250-14,5 triệu yên lớp 12 220-2,8 triệu yên
Hạng sáu 1050-12,5 triệu yên lớp 13 140 đến 1.800.000 yên
Lớp 7 850-10 triệu yên hạng 14 80 đến 1.100.000 yên

Tiêu chuẩn Trung tâm tư vấn tai nạn giao thông Nippon Benren

Trong trường hợp của một tai nạn gây tử vong, 1.Một chủ nhà làm việc 2.Theo công nhân chính của gia đình 3.Khoản tiền được tính bởi một người duy nhất, v.v.
Nó khác biệt.

Mặc dù số tiền phí khác nhau tùy thuộc vào lớp ở đây, nó được chứng nhận bởi “cuộc họp tính toán tỷ lệ bảo hiểm xe ô tô” dựa trên giấy chứng nhận y tế được viết bởi bác sĩ, không phải là bác sĩ.

5.Để được sự hỗ trợ của văn phòng pháp lý Well Scrivener

Chuẩn bị một báo cáo về sự xuất hiện của một tai nạn
Kiểm tra tỷ lệ phần trăm sơ suất
Tính toán thiệt hại và tạo hóa đơn
Thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm tự trách nhiệm (tùy thuộc vào yêu cầu bồi thường trong người).Yêu cầu bảo hiểm, thiệt hại, thanh toán nội bộ, thanh toán tạm thời)
Tự nguyện bảo hiểm claimthủ tục
Thủ tục cấp giấy chứng nhận của người Khuyết tật đã chết, việc chuẩn bị và nộp đơn phản đối
Thông báo hành vi của bên thứ ba, thủ tục chuyển đổi bảo hiểm y tế (giới thiệu nhân viên bảo hiểm xã hội)
Thủ tục tuyên bố chương trình bồi thường chính phủ
Chuẩn bị và nộp giấy chứng nhận nội dung
Tư vấn về hòa giải bằng việc giới thiệu luật sư và scriveners tư pháp, định cư và kiện tụng tại Trung tâm giải quyết tranh chấp tai nạn giao thông
Thủ tục thừa kế

Trong mọi trường hợp, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo với một chuyên gia càng sớm càng tốt.ページ上部へ