Văn phòng luật sư hành chính Miraie > blog > Giấy phép kinh doanh xây dựng cụ thể

Giấy phép kinh doanh xây dựng cụ thể

Có một giấy phép kinh doanh xây dựng cụ thể cho một khách hàng ở Thành phố Ogaki.
So với giấy phép kinh doanh xây dựng thông thường thì yêu cầu về tài sản cao hơn và tính liên tục.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng tôi đã nhận được giấy phép sau khi tôi bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc cho việc thay đổi giấy phép trong năm nay.
Tôi đã đến Ogaki nhiều lần để họp, và tôi bắt đầu bằng việc thành lập một công ty mới thay vì một công ty hiện tại.
Chúng tôi đã làm việc với khách hàng này hơn 10 năm và đã tham khảo ý kiến ​​của họ về nhiều vấn đề khác nhau. Tất nhiên, công ty cũng được thành lập tại Văn phòng Ido.
Hôm trước, tôi rất biết ơn vì bạn đã tiếp tục nói chuyện với tôi và tôi được phép truyền cảm hứng từ những khách hàng đã leo lên một giai đoạn mới.ページ上部へ