Văn phòng luật sư hành chính Miraie > blog > Giấy phép cư trú vĩnh viễn

Giấy phép cư trú vĩnh viễn

Cha mẹ và con cái đã nhận được giấy phép cư trú lâu dài, mà tôi đã nộp đơn xin vào năm ngoái. Mặc dù các yêu cầu về sự cho phép hơi khắt khe, nhưng tôi rất yên tâm rằng sự cho phép đã được cấp thành công.

 Ngoài ra, cho phép gia hạn và thông báo về các hoạt động bên ngoài cũng đã được cho phép.

 Chúng tôi đã liên tục nộp đơn và xin phép từ năm mới năm nay, vì vậy chúng tôi muốn đáp ứng sự mong đợi của khách hàng theo cách này.


ページ上部へ