Kinh doanh liên quan đến người nước ngoài

外国人関係業務

Đối với các đơn xin thị thực cho người nước ngoài, gia hạn hoặc thay đổi tình trạng cư trú, giấy phép cư trú vĩnh viễn, đơn xin nhập tịch, v.v., vui lòng để lại cho Văn phòng Pháp lý của Người quản lý hành chính tốt ở Nagoya, Quận Aichi.
Chúng tôi sẽ xử lý việc tạo, gửi, nhận và tư vấn các tài liệu ứng dụng thay mặt cho người nước ngoài.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

ページ上部へ